Program

Aby pobrać program konferencji w wersji PDF kliknij tutaj.

PIĄTEK, 4 WRZESNIA 2009

13:45 - 14:45 obiad (poziom -1 WMiI UAM)
14:45 - 15:00 uroczystość inauguracji XXIII Szkoły Dydaktyki Matematyki (aula A, WMiI UAM)
15:00 - 16:00 Zbigniew Semadeni, Kształtowanie pojęć w "matematyce dla wszystkich" (aula A)
16:00 - 16:15 przerwa na kawę (hol WMiI)
16:15 - 16:45 Marcin Borkowski, Jak układać i rozwiązywać zadania z nowej matury (aula A)
16:45 - 17:15 Przemysław Grudziński, Olimpijska przepaść czy tylko przełęcz? (aula A)
18:00 przejazd do Ośrodka Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie
19:00 - 20:00
rejestracja
20:30
uroczysta kolacja
SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009
8:00 - 9:00
śniadanie
sesja 1. - prowadzący dr hab. Ewa Swoboda
9:00 - 10:00 Milan Hejny, Equation in schema oriented education
10:00 - 11:00 Antoni Perdała, Geometryczne kształcenie uczniów w dobie upowszechnienia wykształcenia ogólnego
11:00 - 11:30 przerwa na kawę
sesja 2. - prowadzący prof. PRz dr hab. Antoni Pardała
11:30 - 12:30 Helena Siwek, Rodzaje badań w dydaktyce matematyki i ich zróżnicowanie metodologiczne
12:30 - 13:30 Ewa Swoboda, Motywacja poprzez Naturalne Róznicowanie w Matematyce
13:30 - 15:00 przerwa obiadowa
sesja 3. - prowadzący prof. dr hab. Helena Siwek
15:00 - 16:00 Bronisław Pabich, Analogie i różnice geometrii 2D i 3D
 
prowadzący prof. dr hab. Helena Siwek
prowadzący dr Maria Legutko
16:00 - 16:30 Maciej Major, Wykorzystanie LaTeXa do sporządzania wykresów funkcji (sala 1) Anita Dąbrowicz-Tlałka, Jacek Stańdo, Co różnicuje uczniów w zależności od osiąganych wyników (sala 2)
16:30 - 17:00 Joanna Major, Maciej Major, Uwagi dotyczące rozumienia definicji i twierdzeń przez uczniów i studentów matematyki (sala 1) Beata Bugajska-Jaszczołt, Monika Czajkowska, Analiza wybranych darmowych programów komputerowych pod kątem możliwości ich wykorzystania w kształceniu matematycznym ucznia (sala 2)
17:00 - 17:30 przerwa na kawę
sesja 4. - prowadzący dr Bogumiła Klemp-Dyczek
17:30 - 18:30 Zbigniew Powązka, Z badań nad trudnościami studentów w rozumieniu pojęcia miary i całki
18:30 - 19:30 Maria Legutko, O matematycznym modelowaniu różnych sytuacji przez uczniów gimnazjum i liceum
20:00 - 23:30 ognisko
NIEDZIELA, 6 WRZEŚNIA 2009
8:00 - 9:15 śniadanie
9:30 - 13:00 wycieczka
13:00 - 14:00 przerwa obiadowa
sesja 5. - prowadzący prof. AP dr hab. Henryk Kąkol
14:00 - 15:00 wprowadzenie do dyskusji "Przyszłość dydaktyki matematyki"
15:00 - 16:00 Ryszard Pawlak, Dlaczego potrzebne są zajęcia z dydaktyki matematyki na studiach doktoranckich?
16:00 - 17:00 Bogumiła Klemp-Dyczek, Procesy iteracyjne
17:00 - 17:30 przerwa na kawę
sesja 6.
17:30 - 18:00 Janina Duda, Twórczość matematycza uczniów uzdolnionych a kalkulator graficzny (sala 1) Bożena Pawlik, 50 lat Zakładu Dydaktyki Matematyki WSP (UP) w Krakowie - Kierunki badań dydaktyków matematyki pracujących w Instytucie matematyki w Krakowie (sala 2)
18:00 - 18:30 Katarzyna Wadoń-Kasprzak, Analiza rozwiązania jednego zadania w oparciu o komputerowy program rejestrujący (sala 1) Elżbieta Urbańska, 50 lat Zakładu Dydaktyki Matematyki WSP (UP) w Krakowie - Zastosowania wyników badań dydaktyków matematyki z UP w reformowaniu oświaty i ulepszaniu matematycznego kształcenia uczniów w Krakowie (sala 2)
18:30 - 19:30 kolacja
19:30 - 21:00 c.d. dyskusji "Przyszłość dydaktyki matematyki"
PONIEDZIAŁEK, 7 WRZEŚNIA 2009
8:00 - 9:00 śniadanie
sesja 7. - prowadzący prof. UAM Maria Korcz
9:00 - 9:30 Edyta Juskowiak, Aktywności metakognitywne na lekcji matematyki
9:30 - 10:00 Anna Laskowska, Przekazywanie pewnych treści matematycznych poprzez sztukę teatralną
10:00 - 10:30 Lidia Zaręba, Wprowadzenie studentów matematyki w badania dydaktyczne związane z rozumieniem symbolu literowego przez uczniów o różnym poziomie rozwoju intelektualnego
10:30 - 11:00 Stanisław Machowski, Rozwijanie umiejętności formułowania problemów przez studentów III roku
11:00 - 11:15 zakończenie konferencji
11:30 - 12:30 obiad