Kontakt

Komitet organizacyjny

Magdalena Adamczak

Edyta Juskowiak

Tomasz Karolak

 

 

Zakład Dydaktyki Matematyki UAM

ul. Umultowska 87

Poznań